Nawigacja

Piątek 09.12.2016
Ilość odwiedzin: 234183

Witamy na naszej stronie internetowej

Wiadomości

 • XXVI Bieg Niepodległości SP w Libiszowie

  18 listopada 2016 na terenach zielonych SP w Libiszowie odbył się XXVI Bieg Niepodległości. Wystartowały dzieci z naszej szkoły w pięciu kategoriach wiekowych. Osobno sklasyfikowano dziewczęta i chłopców.

  Lista medalistów biegu:

  Kategoria  – klasy I, II

   

   

   

  I miejsce

  Amelia Mazur    

 • Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci klas II-VI
  "Wigilia Doliniaków  ‘44"

   

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczny  pod nazwą "Wigilia Doliniaków  ‘44", zwany dalej Konkursem.

  § 2. Organizatorem Konkursu  jest Szkoła Podstawowa w Libiszowie zwana dalej Organizatorem.

 • 11 listopada 2016r. o godz. 14 w MDK w Opocznie odbyło się podsumowanie X edycji konkursu plastycznego "Barwy Jesieni"

  Zostało nagrodzonych 66 prac plastycznych. Z naszej szkoły nagrodzone zostały prace:

  1) Łucji Cieślik kl. "0" -opiekunem była p. E. Książek

  2) Anny Stolarczyk kl. III b - opiekunem była p. Renata Szczepanik

  3) Weroniki Nity kl. III b - opiekunem była p. Renata Szczepanik

  4) Emilii Pecyny kl. VI -opiekunem była p. Stanisława Piekarska

 • 11 listopada to Narodowe Święto Niepodległości. W obchodzie tego święta uczestniczyła delegacja naszej szkoły: p. dyrektor Helena Kuśmierczyk, p. Aleksandra Słowikowska, p. Stanisława Piekarska.

  W kościele św. Bartłomieja w Opocznie odbyła się uroczysta msza św. za Ojczyznę, a następnie delegacje złożyły kwiaty przed grobem Nieznanego Żołnierza.

  Informacje ze strony Urzędu Miasta

  Złożeniem kwiatów przed tablicą ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego przez burmistrza Rafała Kądzielę oraz starostę Józefa Roga ropoczęły się uroczystości 98. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. O godzinie 9:00 liczne poczty sztandarowe, delegacje, przedstawiciele weteranów i kombatantów oraz władz samorządowych, instytucji, organizacji, stowarzyszeń uczestniczyli we Mszy Świętej odprawionej w Kolegiacie św. Bartłomieja w intencji Ojczyzny. Następnie uroczystości przeniosły się na Plac Zamkowy. Sekretarz Miasta Tomasz Łuczkowski powitał także delegację Miasta Partnerskiego - czeskiego Opocna. Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości były okazją do uroczystego odsłonięcia i poświęcenia odrestaurowanego Pomnika Nieznanego Żołnierza. Monument znajdujący się tuż przed siedzibą Muzeum Regionalnego w Opocznie przeszedł gruntowną renowację, pierwszą w swojej prawie stuletniej historii. Uroczystego odsłonięcia poświęconego przez ks. dziekana Jana Serszyńskiego oraz ks. proboszcza Leszka Sokoła dokonali wspólnie: Poseł na Sejm RP Robert Telus, Starosta Powiatu Opoczyńskiego Józef Róg, Burmistrz Opoczna Rafał Kądziela oraz Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie Adam Grabowski. Podwójną uroczystość uświetniła swoją obecnością Kompania Honorowa Wojska Polskiego z Tomaszowa Mazowieckiego. Apelem Pamięci oraz składaniem wiązanek i zniczy pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza opocznianie oddali hołd tym, którzy przelewali krew walcząc o wolność i Niepodległość Ojczyzny.

 • "Policyjna Akademia Bezpieczeństwa" XI Edycja-to program, który skierowany był do uczniów klas drugich szkół podstawowych.

  Obejmował on test wiedzy o bezpieczeństwie oraz test sprawnościowy (tor przeszkód). Konkurs miał charakter etapowy. Na szczeblu powiatowym naszych drugoklasistów reprezentowali: Kamila Kmita i Filip Rek.

  Konkurs odbył się 28 października 2016r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie. Opiekę nad uczniami sprawowała Stanisława Piekarska.

 • 28 października  sekcja wolontariatu działająca przy SU w Libiszowie wraz opiekunką p. Stępień, wybrała się do schroniska zwierząt w Karwicach.

   Wizyta była ukoronowaniem akcji zbierania karmy, koców i zabawek dla podopiecznych. Podczas wizyty pracownik schroniska oprowadził dzieci po znajdujących się tam boksach ze zwierzętami. Opowiedział o zasadach funkcjonowania schroniska. Odwiedziny  w schronisku wzbudziły  wiele emocji. Była znakomitym przykładem na to, że już od najmłodszych lat warto uczyć dzieci empatii zarówno w stosunku do ludzi, jak i zwierząt, zaszczepić w uczniach jak najwięcej pozytywnych wartości, uwrażliwić na nieszczęścia i wpoić  niesienia pomocy potrzebującym.

 • Po raz kolejny odbyła się ogólnopolska kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”.

  Głównym celem kampanii jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych. Mają stanowić one alternatywę wobec patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Kampania ma wpływać na zwiększenie zaradności młodych ludzi, rozwijać umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach - zwłaszcza gdy są częstowani lub nakłaniani do picia alkoholu czy zażywania środków odurzających. Akcja ma także na celu przeciwdziałanie bierności, bezradności i nudzie oraz zmniejszenie dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im Oddziału Partyzanckiego AK "Doliniacy" w Libiszowie, 26-300 Opoczno
  Szkoła Podstawowa w Libiszowie, 26-300 Opoczno Libiszów 64
  Dyrektor szkoły: mgr Helena Kuśmierczyk
 • 044 7551830

Galeria zdjęć