Nawigacja

Wtorek 25.10.2016
Ilość odwiedzin: 226431

Witamy na naszej stronie internetowej

Wiadomości

 • Dnia 20 października uczniowie klas młodszych i starszych uczestniczyli w spektaklach przygotowanych przez Tatr Młodego Widza we Wrocławiu, a mających miejsce w MDK-u w Opocznie. Klasy IV-VI brały również udział w zajęciach przygotowanych przez kadrę Biblioteki Miejskiej w Opocznie, za co serdecznie dziękujemy. 

  Patrz album fotograficzny!

 • ,,Już czas do szkoły’’

    13 października 2016r  Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK ,,Doliniacy’’ w Llibiszowie obchodziła wielkie święto – Ślubowanie uczniów klasy I-ej. W tym roku szkolnym do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Libiszowie dołączyli:

  1.Joanna Grzybek

 • Wiadomość ze strony Starostwa Powiatowego w Opocnie:

  12 października w Restauracji Słoneczny Dwór odbyła się uroczystość z okazji powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Tradycyjnie były życzenia i podziękowania dla pracowników oświaty za codzienną pracę wkładaną w wychowanie młodego pokolenia, za otwieranie nowych horyzontów wiedzy oraz budzenie w niej zapału i energii do samorozwoju.

    Tegoroczne obchody połączone były z rozstrzygnięciem konkursu na wychowawcę roku powiatu opoczyńskiego, którego organizatorem jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opocznie. Swoich kandydatów mogły zgłaszać szkoły, uczniowie jak też i rodzice uczniów. Jury oceniało kandydatury biorąc pod uwagę miedzy innymi: jakie działania podejmuje nauczyciel aby rozeznać środowisko ucznia, jak rozwiązuje problemy wychowawcze klasy i współpracuje z innymi nauczycielami w tym zakresie, jak pracuje nad integracją klasy, jak organizuje pomoc i wsparcie dla ucznia, który tego potrzebuje, w jaki sposób zachęca rodziców do współpracy oraz jak korzysta ze wsparcia innych specjalistów w instytucjach i organizacjach powołanych do pomocy rodzinie i dziecku w Powiecie.

 • Co roku na początku października obchodzony jest Światowy Tydzień Zwierząt

  Ustanowiony został pod koniec lat dwudziestych ubiegłego  wieku, nieprzypadkowo wybrano tę datę, otóż została ona wybrana na pamiątkę  rocznicy śmierci (3 października) św. Franciszka z Asyżu, przez Kościoły  chrześcijańskie uznawanego za patrona zwierząt. Ponadto październik uznany jest  Międzynarodowym Miesiącem Dobroci dla Zwierząt.
      Obecnie stosunek  społeczeństwa do zwierząt jest o wiele lepszy niż w czasach Franciszka z Asyżu.  Również prawo przewiduje sankcje karne za znęcanie się nad zwierzętami czy ich  nieuzasadnione zabijanie. Warto jednak pamiętać, że w naszej kulturze część  zwierząt uważanych jest za lepsze od pozostałych, bardziej zasługujących na  szacunek czy opiekę. W trakcie rozmaitych dni  czy tygodni poświęconych zwierzętom, zwykle pamięta się jedynie o tych  “lepszych” zwierzętach, wzruszając się losem bezpańskich psów, głodnych kotów  czy maltretowanych koni. A przecież obok nas żyją tysiące innych gatunków i  często ich los jest równie tragiczny.

 • Plan pracy Sekcji Wolontariatu działającej przy Samorządzie Uczniowskim

  w Szkole Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK „Doliniacy”

   

  „Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

  ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

  z jakim tej pomocy się udziela.”

            Jan Paweł II

 • Tradycją stało się już, że pierwsza dyskoteka szkolna, to dyskoteka z okazji
   Dnia Chłopaka. To również Dzień w Krawacie.

  W tym roku w Szkole Podstawowej w Libiszowie głosowano na najfajniejszego chłopaka. Jurorkami były dziewczynki klas 0-VI.
  Nad prawidłowym oddawaniem głosów, a potem nad ich liczeniem czuwały dziewczynki z Samorządu Uczniowskiego.

  Konkurs rozstrzygnięto w czasie dyskoteki.
  Opiekun Samorządu, p. Dorota Stępień wręczyła nagrody trzem najpopularniejszym chłopcom z klas 0-III i IV-VI

 • Podobnie jak w ubiegłym roku, również i teraz, tj 21 września, klasa VI wraz z wychowawczynią p. Stępień, zorganizowała ognisko. I to jakie...

  No oczywiście była kiełbaska, pianki, ziemniaczki i inne łakocie. Najedzeni i uśmiechnięci uczniowie umilali sobie czas zabawą w chowanego, grą w piłkę i innymi atrakcjami. 

 • W dniu 21 wrzśnia 2016 r. naszą szkołę dowiedził teatrzyk" "Blaszany Bębenek" z przedstawieniem profilaktycznym: "Skarb to nie tylko złoto".

  Patrz album fotograficzny!

 • Dnia 16 i 19 września nasza szkoła przystąpiła, jak co roku, do akcji „Sprzątania świata 2016”. Akcja prowadzona była we współpracy z Urzędem Miejskim w Opocznie, który wyposażył nas w ochronne rękawice i worki. W akcji wzięli udział wszyscy uczniowie i przedszkolaki pod opieką swoich wychowawców i nauczycieli. Posprzątaliśmy okolice szkoły, cmentarza, kościoła, drogi do szkoły prowadzące przez Libiszów i polną drogę do Międzyborza oraz lasek w Sobawinach. Podczas akcji zbieraliśmy osobno plastikowe korki, ponieważ w dalszym ciągu prowadzona jest akcji zbiórki plastikowych korków na rzecz niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy dzieci. Informujemy również, że w szkole prowadzimy w dalszym ciągu akcję zbiórki baterii w ramach konkursu we współpracy z organizacją odzysku „Reba”. Ilość i wartość nagród
  w konkursie zależy od ilości wszystkich zebranych baterii.   Dodatkowa nagroda losowana jest również spośród uczniów, którzy wzięli udział w konkursie niezależnie od ilości przyniesionych baterii. W ubiegłym roku nagroda konkursowa trafiła w ręce Piotra Osińskiego. Zachęcamy do wzięcia udziału w tych akcjach w celu pomocy potrzebującym oraz w celu ochrony środowiska.

 • W dniu 9 września 2016r odbyły się wybory na opiekuna do Samorządu Uczniowskiego.

  Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

  1. Cezary Kądziela - 46
  2. Dorota Stępień - 35
  3. Sylwia Kłosek - 16
  4. Beata Kowalczyk – 12
  5. Renata Szczepanik - 9
  6. Magdalena Łukasik - 4
  7. Elwira Malinowska - 2
  8. Dorota Fura - 0

    

   Głosy liczyła komisja w składzie;

  1. Monika Kołodziejczyk
  2. Wiktoria Panfil
  3. Karolina Rożej

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im Oddziału Partyzanckiego AK "Doliniacy" w Libiszowie, 26-300 Opoczno
  Szkoła Podstawowa w Libiszowie, 26-300 Opoczno Libiszów 64
  Dyrektor szkoły: mgr Helena Kuśmierczyk
 • 044 7551830

Galeria zdjęć