Nawigacja

O szkole

Historia szkoły

       Pierwsza wzmianka o istnieniu Szkoły Podstawowej w Libiszowie pochodzi z 1881 roku Szkoła znajdowała się na terenie dzisiejszej posesji  Wawrzyńca Rzońcy. Prowadzona była przez Rosjanina i językiem wykładowym był język rosyjski.
    W 1915 roku  w czasie pożaru Libiszowa spłonął równiez budynek szkolny. Nową szkołę wybudowano po zakończeniu I Wojny Światowej,  w miejscu, w którym znajduje się obecnie. Przebudowana była wówczas ze starej drewnianej plebanii i służyła nauczaniu do 1988 r.


 


     Nauczycielem w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej był  kpt. Józef Wyrwa "Stary" - żołnierz 25 pułku AK im. Ziemii Piotrkowsko - Opopczyńskiej, który zmarł na emigracji we Francji. Kierownikiem szkoły po nim była Frańciszka Chałbińska - Lewandowska.
Po II Wojnie Światowej stanowisko dyrektora zajmowali kolejno:
Józef Gliszczyński,
Jan Kwaśniak (do 1965 r.),
Frańciszek Płaska (do 1974 r.),
Stanisław Rzońca (do 1980 r.),
Stanisław Marszałek (do 1990 r.),
Jadwiga Brzezińska (do 2002 r.

Marianna Matysiak (do2012 r.)

Obecnie dyrektorem jest Helena Kuśmierczyk.

Drewniany budynek szkoły z początku XIX wieku posiadał 3 sale lekcyjne i pokoj nauczycielski. Lekcje odbywały sie również
w mieszkaniach wynajetych, często doległych o 700 - 800 metrow od głównego budynku.
W takiej sytuacji, dzieki staraniom dyrektora szkoly Staniaława Marszałka przystąpiono jesienią 1983 roku do budowy nowej szkoły.
Dzięki dużemu zaangażowaniu i pracy społecznej mieszkańców wsi: Libiszów, Libiszów Kolonia, Sobawiny, Międzybórz,
WGW Idzikowice i PBROL Opoczno - oddano do użytku część dydaktyczną (bez łazienek i ogrzewania) dnia 1 września 1988 roku.
Dzięki staraniom dyrektor Jadwigi Brzezińskiej wybudowano w 1992 roku sale gimnastyczną.

 Obecnie sześcioklasowa szkola podstawowa z oddziałem przedszkolnym mieści się w dużym, dwupietrowym, ocieplonym budynku
o powierzchni 9400 m2 . Budowa całej szkoły nie zostala zakończona. Brakuje jednej części tzw. budynku administracyjno - socjalnego. 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Libiszowie, 26-300 Opoczno
    Szkoła Podstawowa w Libiszowie, 26-300 Opoczno Libiszów 64
    Dyrektor szkoły: mgr Helena Kuśmierczyk
  • 044 7551830

Galeria zdjęć